Reacties

Reacties tijdens of na de behandeling

Tijdens of na de behandeling kunnen reacties ontstaan. Hier hoeft men zich niet ongerust over te maken, want dat wil zeggen dat de therapie werkt. De reacties kunnen sterker of zwakker zijn, maar duren nooit lang.

Reacties tijdens de behandeling:

• Meer dan normaal transpireren
• Koud of juist warm worden
• Prikkelingen
• Geeuwen/slaperigheid
• Opkomende emoties, bv. huilen

Reacties direct na de behandeling:

• Duizeligheid
• Gevoel van zweven
• Blijheid en ruimte voelen
• Een energiek gevoel (bergen kunnen verzetten)
• Loomheid

Dagen na de behandeling (soms ook enkele uren er na):

• De urine is donkerder en ruikt sterker (afvalstoffen zijn losgekomen en verlaten het lichaam)
• Oude, niet goed verwerkte of onderdrukte ziekten steken tijdelijk weer de kop op (regressie).
• Meer afscheiding (ontlasting, transpireren, witte vloed, e.d.)
• Veranderde gevoelens op allerlei gebied (huilbuien, boosheid, e.d.)